školení a kurzy PRINCE2 Dobrkovice Zlín Plánovat, dohlížet na zadané úkoly, udržovat komunikaci se zákazníky a při tom všem neztratit z očí a mysli stanovený cíl či záměr. Workshop pro zkoušející co spŘ. Vyzkoušejte si, jak na