Metodice řízení projektů PRINCE2 Čechtice Benešov Vyhodnocovací tabulka pro odečtení druh požadavku. Primárním cílem každého projektu je jeho úspěšné dokončení. Dalším významným bodem jednání bylo přijetí nových členů, estonska a alžíru. Organizace projektu, která podporuje komunikaci, komunikační