On-line školení PRINCE2 a Agile Hojanovice Pelhřimov Inicializace a strategie projektů ii. Z hlediska nákladů tak postačí, když ji dodáme v běžném rozsahu. Změna způsobu realizace předmětu projektu, která nemá negativní dopad na plnění cílů projektu (vč.