školení PRINCE2 Practitioner Holohlavy Hradec Králové Výstupy z workshopu budou zapracovány do procesu certifikace a stanou se součástí testových sad již od května 2016. Software pro řízení projektů project one může pro vás důležité události v dění