Test PRINCE2 Dobšice České Budějovice Tento okamžik je pro každý úmysl klíčový, protože bez dostatečné investice do přípravy a ověření realizovatelnosti projektu hrozí významné riziko, že úmysl skončí neúspěchem (ať už věcně či z pohledu dodržení termínů