Agilní metody projektového řízení Hodslavice Nový Jičín Dokumenty se verzují a lze v nich samozřejmě vyhledávat.ílené dokumenty projektů – easy project. Při pojektovém řízení je tedy třeba aplikovat vědomosti, zkušenosti, dovednosti, činnosti, nástroje a techniky na projektu