Logo BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s.
Vyhledat v nabídce společnosti
 
BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s.
Logo EduCity
FIREMNÍ KURZY
TÉTO SPOLEČNOSTI
  budou "ušity" na míru
  potřebám vaší firmy


Adresa Vlkova 12, 130 00 Praha 3
Tel. 210 088 896, 724 134 897
E-mail [email protected]
Web http://www.bank-akademie.cz
IČO 63998181
DIČ CZ63998181


BANKOVNÍ AKADEMIE patří v oblasti vzdělávání již 15 let k významným vzdělávacím institucím. Klientele nabízí kvalitní a efektivní systém krátkodobé i dlouhodobé profesní přípravy, se zřetelem k současným vývojovým trendům bankovního i finančního světa neustále zdokonaluje své služby. Stejně vysoce kvalitní služby poskytuje i zaměstnancům ústředních orgánů, orgánů státní správy, podnikatelům i dalším subjektům.


Krátkodobé kurzy jsou zaměřeny na oblast právních znalostí, marketingu, platebního styku, úvěrů, účetnictví, investičního bankovnictví, finančního řízení banky, elektronický bankovní provoz, řízení lidských zdrojů a všeobecné znalosti. Katalogová nabídka je doplňována mimořádnými tématicky zajímavými semináři a účelně připravenými odbornými konzultacemi na specifická témata.

BANKOVNÍ AKADEMIE připravuje též projekty dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců firem, které jsou vhodně modifikovány podle představ a přání klienta, specifické workshopy pro vzdělávání zaměstnanců firem. Její jméno se v posledních letech rozšířilo i za hranice naší země, kvalitně realizované vzdělávací projekty našly odezvu i u mezinárodní klientely.

Vysokou úroveň kterékoliv z našich vzdělávacích akcí zaručuje externí lektorský sbor složený ze špičkových odborníků - specialistů a expertů dané oblasti, posluchači mohou diskutovat zajímavé problémy, řešit případové studie a profesionálně se zdokonalit. Každý kurz je doplněn bohatým studijním materiálem.
Manažerské kurzy
  Název kurzu Region Datum zahájení
ASERTIVITA - ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ  Praha 3.6.2009  
Řešení specifických problémů dokumentárních akreditivů (L/C)  Praha 10.6.2009  
SEBEDŮVĚRA JAKO ZÁKLAD ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ  Praha 22.9.2009  
SEBEDŮVĚRA JAKO ZÁKLAD ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ  Praha 22.9.2009  
FINANČNÍ PODVODY A JEJICH PREVENCE  Praha 15.10.2009  
ASERTIVITA - ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ  Praha 21.10.2009  
INSOLVENČNÍ ZÁKON  Praha 11.11.2009  
OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU  Praha 12.11.2009  
KATASTR NEMOVITOSTÍ  Praha 24.11.2009  
ŘÍZENÍ RIZIK A ÚVĚROVÁ POLITIKA  Praha 26.11.2009  

Komunikační a prezentační dovednosti
  Název kurzu Region Datum zahájení
PÍSEMNÁ A TELEFONICKÁ KOMUNIKACE - VIZITKA FIRMY  Praha 1.9.2009  

Obchod a prodejní dovednosti
  Název kurzu Region Datum zahájení
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY  Praha 8.10.2009  
OBCHODOVÁNÍ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ  Praha 20.10.2009  

Personalistika a osobnostní rozvoj
  Název kurzu Region Datum zahájení
ASERTIVITA - ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ  Praha 3.6.2009  
PÍSEMNÁ A TELEFONICKÁ KOMUNIKACE - VIZITKA FIRMY  Praha 1.9.2009  
SEBEDŮVĚRA JAKO ZÁKLAD ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ  Praha 22.9.2009  
SEBEDŮVĚRA JAKO ZÁKLAD ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ  Praha 22.9.2009  
ASERTIVITA - ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ  Praha 21.10.2009  

Účetní a daňové kurzy
  Název kurzu Region Datum zahájení
HOSPODAŘENÍ A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV  Praha 9.6.2009  
HOSPODAŘENÍ A ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK  Praha 10.6.2009  
VYBRANÉ KAPITOLY Z ÚČETNICTVÍ BANK  Praha 21.9.2009  
FINANČNÍ ZDRAVÍ PODNIKU - finanční analýza v praxi  Praha 3.11.2009  
CONTROLLING A FINANČNÍ REPORTING OČIMA BANKÉŘE  Praha 5.11.2009  
CO ODHALÍ VÝKAZ CASH FLOW  Praha 10.11.2009  
HOSPODAŘENÍ A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV  Praha 1.12.2009  
HOSPODAŘENÍ A ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK  Praha 2.12.2009  

Finanční kurzy
  Název kurzu Region Datum zahájení
HOSPODAŘENÍ A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV  Praha 9.6.2009  
ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ZNALOSTI BANKOVNÍHO PRACOVNÍKA  Praha 9.6.2009  
HOSPODAŘENÍ A ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK  Praha 10.6.2009  
Řešení specifických problémů dokumentárních akreditivů (L/C)  Praha 10.6.2009  
PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ BANKOVNÍ INSTRUMENTY  Praha 17.6.2009  
PRODUKTY A SLUŽBY BANKY  Praha 23.6.2009  
EXEKUCE VÁS MŮŽE POSTIHNOUT, I KDYŽ NIC NEDLUŽÍTE  Praha 3.9.2009  
POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ FYZICKÝM OSOBÁM (RETAIL BANKING)  Praha 8.9.2009  
POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ FIRMÁM (CORPORATE BANKING)  Praha 9.9.2009  
DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY  Praha 10.9.2009  
PRÁVNÍ MINIMUM PRO ÚVĚROVÉ PRACOVNÍKY  Praha 15.9.2009  
PRVNÍ KONTAKT S KLIENTEM Z POHLEDU OSOBNÍHO BANKÉŘE  Praha 17.9.2009  
VYBRANÉ KAPITOLY Z ÚČETNICTVÍ BANK  Praha 21.9.2009  
PLATEBNÍ KARTY A JEJICH BEZPEČNOST  Praha 23.9.2009  
BANKOVNÍ ZÁRUKY V PRAXI (základní)  Praha 30.9.2009  
BANKOVNÍ ZÁRUKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (pro pokročilé)  Praha 1.10.2009  
BONITA KLIENTA - hodnocení fyzických osob  Praha 6.10.2009  
PLATEBNÍ STYK PRO PRACOVNÍKY POBOČEK  Praha 6.10.2009  
BONITA KLIENTA - hodnocení firem  Praha 7.10.2009  
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY  Praha 8.10.2009  
FACTORING, FORFAITING  Praha 13.10.2009  
ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ - TEORIE A PRAXE  Praha 14.10.2009  
FINANČNÍ PODVODY A JEJICH PREVENCE  Praha 15.10.2009  
OBCHODOVÁNÍ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ  Praha 20.10.2009  
ÚVĚRY A ÚVĚROVÁ PRAXE  Praha 21.10.2009  
FINANČNÍ ZDRAVÍ PODNIKU - finanční analýza v praxi  Praha 3.11.2009  
PROBLÉMY SE SMĚNKAMI A JAK JE ŘEŠIT  Praha 4.11.2009  
CONTROLLING A FINANČNÍ REPORTING OČIMA BANKÉŘE  Praha 5.11.2009  
RIZIKA SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ  Praha 5.11.2009  
CO ODHALÍ VÝKAZ CASH FLOW  Praha 10.11.2009  
OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU  Praha 12.11.2009  
PRODUKTY A SLUŽBY BANKY  Praha 18.11.2009  
ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ZNALOSTI BANKOVNÍHO PRACOVNÍKA  Praha 24.11.2009  
ŘÍZENÍ RIZIK A ÚVĚROVÁ POLITIKA  Praha 26.11.2009  
HOSPODAŘENÍ A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV  Praha 1.12.2009  
BANKOVNICTVÍ A BANKOVNÍ REGULACE A DOHLED V ČR  Praha 2.12.2009  
HOSPODAŘENÍ A ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK  Praha 2.12.2009  
PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ BANKOVNÍ INSTRUMENTY  Praha 8.12.2009  
BANKOVNÍ ZÁRUKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (pro pokročilé)  Praha
BANKOVNÍ ZÁRUKY V PRAXI (základní)  Praha
RIZIKA SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ  Praha

Právo a legislativa
  Název kurzu Region Datum zahájení
ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ZNALOSTI BANKOVNÍHO PRACOVNÍKA  Praha 9.6.2009  
EXEKUCE VÁS MŮŽE POSTIHNOUT, I KDYŽ NIC NEDLUŽÍTE  Praha 3.9.2009  
PRÁVNÍ MINIMUM PRO ÚVĚROVÉ PRACOVNÍKY  Praha 15.9.2009  
DOKLADY K PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A OVĚŘOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ  Praha 30.9.2009  
PRAVOST PLATIDEL  Praha 3.11.2009  
ROZPOZNÁVÁNÍ PRAVÝCH PODPISŮ A PADĚLKŮ  Praha 4.11.2009  
RIZIKA SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ  Praha 5.11.2009  
INSOLVENČNÍ ZÁKON  Praha 11.11.2009  
OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU  Praha 12.11.2009  
KATASTR NEMOVITOSTÍ  Praha 24.11.2009  
ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ZNALOSTI BANKOVNÍHO PRACOVNÍKA  Praha 24.11.2009  
BANKOVNICTVÍ A BANKOVNÍ REGULACE A DOHLED V ČR  Praha 2.12.2009  
RIZIKA SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ  Praha

Sport, umění a ostatní kurzy
  Název kurzu Region Datum zahájení
Přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu  Praha 25.6.2009  
RANIVÁ BALISTIKA  Praha 10.9.2009  
NESMRTÍCÍ (NELETÁLNÍ) ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY  Praha 23.9.2009  
DOKLADY K PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A OVĚŘOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ  Praha 30.9.2009  
BALISTICKÉ OCHRANY OSOB  Praha 13.10.2009  
PRAVOST PLATIDEL  Praha 3.11.2009  
ROZPOZNÁVÁNÍ PRAVÝCH PODPISŮ A PADĚLKŮ  Praha 4.11.2009  


VEŘEJNÉ KURZY
TÉTO SPOLEČNOSTI
EDUCITY
Tato prezentace je vytvořena ve spolupráci s EduCity, hlavním městem vzdělávání na českém internetu.

EduCity v této chvíli obsahuje 40445 aktuálních kurzů.

© 2009 EduCity Powered by EduCity