Jak na to…Kurz koučování.. v regionu Prace Brno-venkov vzdělávejte se a změnte kariéru?

Obchodní manažer Prace Brno-venkov

Jak si asertivně schválit s ostrou kritikou, jak asertivně odpovídat na slovně agresivní útoky. Typů asertivity je několik. Agresivní jsou i postoje: “všichni jsou špatní, výlučně já jsem dobrý”, “firma by dosahovala vynikajících výsledků, výlučně li zákazníci neměli nesmyslné požadavky”, “podřízený by vynikl, výlučně li mu šéf neházel klacky pod nohy”… Teprve ve chvíli, kdy účastník objeví sílu a krásu koučovacího Sestavení konsolidovaných finančních výkazů myšlení, pochopí. ÚČatnÍci se kouČovacÍmu myŠlenÍ postupnĚ uČÍ, vstŘebÁvajÍ jej a ledva kouČink zaČnou ŽÍt, mohou jej efektivnĚ vyuŽÍvat v prÁci, pomÁhat druhÝm k jejich osobnÍmu rŮstu, motivovat klienty ke zvyŠovÁnÍ pracovnÍch vÝkonŮ, dosahovÁnÍ cÍlŮ apod. To vše se naučíte zábavnou formou a na příkladech z každodenního života. Výrazně zvýšíte motivaci, těch, kteří zpětnou vazbu přijímají. Jak asertivně ukončovat nežádoucí rozhovory. Díky nim včas odhalíte případné problémy!

Manažerská psychologie Prace Brno-venkov

Na našem kurzu se budete učit akcí, budete „vhozeni“ do prostředí a vyzkoušíte si efektivní řešení Finanční manažer konfliktů na vlastní kůži. Následovat vaše vlastní cíle a žít svůj vlastní život ještě ne život někoho jiného. Získávat užitečné vzory chování negativní názory a předpoklady vyměňovat vyváženými. Asertivně jednající člověk dokáže přímo vysvětlit, o co mu jde a jaké jsou jeho cíle. Asertivita a základní životní přístupy. Umožňuje nám posouzení vlastního chování bez oloupený, úzkosti třeba popírání chyb. Zkvalitní se vaše vztahy na pracovišti, leč také v bytě. Vaši manažeři si v rámci kurzů vyzkouší různé vzorové stav avšak naučí se z nich vytěžit nejméně pro svého zaměstnavatele.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.