Jak na to…jednánív prostředí odlišných kultur.. v regionu Heřmaň Písek vzdělávejte se a změnte kariéru?

Telefonování a obchodnické zručnosti Heřmaň Písek

Nejde vždy jedině o slova, leč také o vnímání, zabarvení hlasu, způsob jednání avšak dodržování pravidel avšak formalit při styku s ostatními lidmi prezentační dovednosti. Možná budete překvapeni, jak věrohodná média nenápadně manipulují vašimi názory a jak propracované psychologické taktiky používají obchodníci. Budete schopni rozlišovat různé komunikační styly jednání včetně toho svého. Odmítat a říkat „ne“ Manažerské dovednosti. Není inu prohřeškem za asertivitě, pokud se rozhodneme projednávat v určité situaci zdánlivě neasertivně za předpokladu, že jsme se tedy svobodně rozhodli a takzvaně “víme, co děláme”. Tento kurz vám dříve pomůže na tyto taktiky efektivně vyzvídat. Sebeotevření pomocí sdělování kladných stejně záporných aspektů naší osobnosti a chování nám tato technika usnadňuje sociální komunikaci a umožňuje nám vyjádřit stejně takové věci, které dříve způsobovaly pocity viny a úzkosti. Komunikace v partnerství.

Heřmaň Písek

Měkké dovednosti – soft-skills, které jsou předmětem našich seminářů, zahrnují nejen empatii, komunikativnost mínus sebekritičnost, nicméně i moc prorazit, vést tým anebo moc vzrušit ostatní pro společný cíl. Naučíte se koučovat sami sebe i lépe komunikovat s vaším okolím. Získáte více času na to, co je pro vás rozhodně důležité a co vás baví. Výrazně se zvýší vaše úspěšnost při řešení konfliktů. Máte právo sám rozumět své chování, myšlenky a racionalita a nést po ně stejně jejich důsledky sám zodpovědnost.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.