Co je to .. přehled Scrum a jiné agilní metody. Jak získat v regionu Frýdštejn Jablonec nad Nisou za nejlepsí cenu!

Kurz Prince2 Agile Frýdštejn Jablonec nad Nisou

Nacvičíte si techniky a základní prvky týmové spolupráce při realizaci projektů scrum master. Pmbok (project Řízení body of knowledge) – kterou vydává pmi. Přehledně vytvoříte všechny úkoly projektu (work brake-down structure), které následně v ganttu naplánujete v čase nadto přiřadíte lidem.

školení a kurzy agilní metody Frýdštejn Jablonec nad Nisou

Pokud tyto osvědčené postupy projektového řízení zkompletujeme, vytvoříme tím manuál pro řízení projektů. Diskutujte o nezbytnosti must have požadavků – pamatujte, pokud existuje workaround, nejde o must have požadavek.Řiďte celkový počet must have požadavků. Je doporučen k realizaci až v příštím roce (v závislosti na stanoveném rozpočtovém výhledu mk), nebo je jeho uskutečnění zamítnuta DSDM dynamic system development model. Realizace projektu může být ukončena i na doporučení projektové kanceláře mk, která na základě maticového řízení projektů skrz odvětví může doporučit příslušné úrovni vedení mk vznést podnět k ukončení projektu (např. Matice odpovědnosti rasci (rasci responsibility matrix). Výsledné priority zaneste do impact mapy a zvažte, jestli není třeba uprostit kritéria dopadů či cílů projektu.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.